Privacy labyrint

Privacy vraagstukken zijn te vergelijken met een labyrint waarin organisaties snel de weg kunnen kwijt raken of de verkeerde afslag nemen waardoor ze alsnog een niet privacy vriendelijk product/dienst/systeem hebben dan wel niet compliant zijn met wet- en regelgeving of maatschappelijke opvattingen ten aanzien van privacy. 2Privacy leidt u door het privacy labyrint door vraagstukken multidisciplinair te benaderen. Daarnaast worden ook trainingen, audits, compliance werkzaamheden en onderzoek uitgevoerd.

Whitepaper / Blogs op: