Advies en implementatie

2Privacy wil organisaties helpen om een zorgvuldige omgang met gegevens te waarborgen.

Privacyvraagstukken worden zoveel mogelijk multidisciplinair (vanuit zowel juridisch, informatiebeveiliging als organisatiekundig perspectief) benaderd. Hierbij treden wij niet alleen op vanuit een expert rol (privacy jurist, privacy projectmanager, privacyadviseur, etc.), maar ook/met name als partner in business. Bij het zoeken naar oplossingen wordt altijd gegaan voor de win-win situatie waarin zowel de organisatiedoeleinden worden bereikt als de gegevensbescherming van de individuen (consumenten/patiënten/burgers/etc.).

Advisering varieert van het implementeren van een AVG Compliance traject, het implementeren van een privacy management systeem, het verder ontwikkelen, implementeren, onderhouden en/of uitvoering geven aan privacybeleid, privacystatement, datalekprocedures, Data Protectie Impact Assessements (DPIAs), register van verwerkingsactiviteiten, procedures voor omgaan met rechten van betrokkenen, het opstellen/beoordelen van verwerkersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten, informatiebeveiliging tot advies op het gebied van Privacy by Design en Default.