Privacy Statement

Wij zijn blij dat u onze website www.2Privacy.nl (hierna aangeduid als ‘de website’) bezoekt. 2Privacy staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17277010 en is gevestigd op Laarpark 29, 5467 HK te Veghel. Alvorens gebruik te maken van de website raden wij u aan dit privacy statement te lezen.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor 2Privacy van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidend. 2Privacy is verwerkingsverantwoordelijke in zin van de AVG voor de verwerking van de persoonsgegevens omschreven in deze Privacyverklaring.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

2Privacy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, wilt maken of omdat u op andere wijze gegevens met ons uitwisselt, bijvoorbeeld door deze achter te laten op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

2Privacy kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

Zakelijke relatie

2Privacy verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen of zaken willen doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en verkopers. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geslacht
Websitebezoeker
 • 2Privacy gebruikt alleen technische, functionele en statische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, voor het beheer van de website en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren (functioneel en statistiek). Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. 2Privacy gebruikt de cookies niet voor social media of advertenties.
  U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via het contactformulier).
Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

2Privacy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van 2Privacy;
 • Het uitvoeren van de(financiële) administratie.
Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

2Privacy mag uw persoonsgegevens verwerken op grond van één of meerdere van de volgende redenen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en 2Privacy;
 • 2Privacyheeft een wettelijk verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • 2Privacyheeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U hebt 2Privacytoestemming gegeven voor de verwerking.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Delen wij uw gegevens met derden?

2Privacy verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
Indien 2Privacy (delen van) processen uitbesteedt waarbij persoonsgegevens worden verwerkt maakt 2Privacy schriftelijke afspraken met deze partij over de eisen waar gegevensverwerking aan moet voldoen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

2Privacy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw privacy rechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

2Privacy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via avg@2Privacy.nl

Welke rechten heeft u?

U hebt recht op uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan avg@2Privacy.nl. 2Privacy zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door 2Privacy bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

2Privacy kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website, op te vragen via avg@2Privacy.nl of door een brief te sturen naar Laarpark 29, 5467 HK te Veghel.

Mei 2018.